අපි ගැන

1996 දී ආරම්භ කරන ලද සීමාසහිත හුයිෂෝ වේහුවා ටෙක්නොලොජි කම්පැනි හි හුයිෂෝ නගරයේ 2017 දී ක්‍රියාත්මක වේ. දැන් එය ගෘහස්ථ දෘඩාංග කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම සන්නාමයක් ලෙස පෙනේ. අපගේ වර්ග මීටර් 40,000 ක පහසුකමට ඔබේ සියලු දේ සපුරාලීමේ හැකියාවන් ඇතලෝහ නාම පුවරු,ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය,සීඑන්සී නිරවද්ය මුද්දර, ඩයි කැපීම උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන විසඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විවිධ පිරිසැකසුම් විකල්ප සමඟ අවශ්‍යතා.

  • factory
  • company
  • offer
  • sample houses

පුවත්

The Advantages And Disadvantages Of Stainless Steel Nameplate | WEIHUA

නවතම නිෂ්පාදන