Placa d'alumini + estampació + gra CD + anodització