хөнгөн цагаан хавтан (зэс хавтан) + хэвлэх + тамга