ალუმის ფირფიტა (სპილენძის ფირფიტა) + ბეჭდვა + შტამპი